Ziektebeleid

Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig.

We vinden dat zieke kinderen door de ouders opgevangen dienen te worden en adviseren hen voor noodgevallen een reserveoppas te regelen.

Sommige kinderziektes zijn erg vervelend voor een kind, ze bouwen echter wel hun eigen immuniteit op. Kinderziekten waarmee ieder kind in aanraking zal komen, zoals waterpokken, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, voordat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden. Ouders worden gewaarschuwd wanneer er een bepaalde kinderziekte heerst. Deze informatie wordt door de medewerkers op de deuren van de groepen gehangen en ouders worden mondeling ingelicht. Voor het weren van kinderen met een kinderziekte houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD.

Wij vragen ouders voor 9 uur te laten weten als hun kind niet kan komen wegens ziekte. Is er geen berichtgeving van de ouders en is het kind voor 10 uur nog niet gebracht, dan zullen we zelf de ouders bellen. Bij afwezigheid door ziekte is er geen restitutie mogelijk.

Als kinderen ziek worden terwijl ze op het kinderdagverblijf zijn, bellen we altijd de ouders om te overleggen. Het belang van het kinds staat hierbij voor ons steeds voorop. Dat wil zeggen, dat als we het zieke kind niet die aandacht kunnen geven die het vraagt of de aandacht voor de andere kinderen in het gedrang komt, wij van de ouders verwachten dat zij hun kind komen opalen. We beschikken niet over extra personeel en aparte ruimtes om zieke kinderen te verplegen. Mocht een kind koorts hebben, 38 graden of hoger, vragen we de ouders hun kind op te komen halen.

De eigen huisarts van het kind blijft echter de behandelende arts. Op het intakeformulier dienen de medische gegevens van het kind te worden ingevuld.

Dagelijks zijn er medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van een (kinder) EHBO- diploma en zij kunnen zodoende direct adequaat handelen. Is de verwonding of het ziekteverschijnsel ernstiger, dan wordt het alarmnummer gebeld of gaan wij naar de spoedeisende hulp in het Zaans Medisch Centrum Zaandam.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen