Veiligheid

Als kinderdagverblijf willen wij graag een prettige en beschermde sfeer creëren en dat kunnen wij door het opstellen van een aantal beschermende factoren.

Verklaring omtrent gedrag

Alle werknemers van kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje zijn in het bezit van een geldig beroeps diploma, een Verklaring omtrent gedrag, een BHV certificaat en een kinder EHBO certificaat.

Beveiligingssysteem

Binnen kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje willen wij voor een zo groot mogelijk deel zorg dragen als het gaat om de veiligheid van de kinderen en de medewerkers van het kinderdagverblijf. Wij beschikken dan ook over een extra beveiligingssysteem. Personen die via de toegangsdeur binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Wanneer zij aanbellen verschijnen zij op een klein beeldscherm, die hangt op de desbetreffende groep waar zij aanbellen. De leidsters kunnen vanaf de groep of vanaf kantoor de deur openen. Mochten de groepsleidsters de persoon die aanbelt niet herkennen op het beeldscherm, dan moeten zij door de intercom vragen wie de persoon is en voor wie deze persoon komt. Als deze niet bekend is bij de leidsters wordt de deur niet opengedaan en wordt er contact opgenomen met een persoon van de directie en metde ouders van het kind in kwestie. Hierdoor wordt de veiligheid van de kinderen en de leidsters gewaarborgd en op deze manier wordt tegen gehouden dat personen die niet bekend zijn bij de werknemers binnen komen.

Vier ogen- pricipe: camera toezicht

Vanaf juni 2013 stelt de Wet Kinderopvang bij het ‘vier ogen principe’, dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het vier ogen principe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. ’t Zaans Stationnetje heeft er voor gekozen om als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe gebruik te maken van camera’s. Op momenten dat er één medewerker aanwezig is kan er te allen tijde door de houders en vestigingsmanager/leidinggevende van ’t Zaans Stationnetje meegekeken worden via het camera systeem.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij een kind op ons kinderdagverblijf, zullen (na intern overleg tussen de groepsleidsters en de houder van het kinderdagverblijf) de stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ nagestreefd worden. Deze meldcode is opgesteld vanuit de: Brancheorganisatie Kinderopvang. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er melding gedaan bij het meldpunt: Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (Veilig Thuis). Dit mag zonder toestemming van de ouders indien het welzijn van het kind in het geding is. Voor meer informatie kunt u gaan naar www.020veiligthuis.nl

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen