Wennen

Een maand voor de plaatsing van het kind wordt met de ouders een intakegesprek gehouden door zowel de leidinggevende van de locatie als de pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek wordt een datum afgesproken voor de eerste wendag. Deze dag kan ook voor de plaatsingsdatum gepland worden.

Totaal zijn er 2 wen momenten:

  • Het eerste wen moment komt de ouder het kind brengen bij ’t Zaans Stationnetje de ouder mag er dan nog even bij blijven en draagt het kind dan over aan één van de medewerkers van de groep. Het kind blijft dan bij ons meestal de eerste keer van 09:00 tot 13:00.
  • Het tweede wen moment bestaat uit een korte dag op de groep. Op deze manier kunnen kinderen langzaam wennen aan het reilen en zeilen op Kinderdagverblijf  ’t Zaans Stationnetje, ze kunnen kennismaken met de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers van de groep. Voor de ouders is de wen periode ook belangrijk om vertrouwd te raken met de pedagogisch medewerkers en afscheid te nemen van hun kind. Het kind is dan bij ons van 09:00 tot 16:00

[testimonial_view id=”1″]

[ff id=”1″]