Peutergroep 2 – 4 jaar

Welkom op de peutergroep!

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 2 peuter- stamgroepen: de Treinen en het Locomotiefje
Op de peutergroep staan vaste leidsters, waarvan er elke dag minimaal 1 aanwezig is. Dit schept duidelijkheid en herkenning voor de ouders en voor het kind.
Uw kindje is welkom op de peutergroep vanaf ongeveer 2 jaar oud, tot zij 4 jaar oud zijn.
Hierna zal uw kanjer doorgaan naar de basisschool !

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Op de peutergroep is uw kindje al heel groot natuurlijk, dit is de laatste groep die ze doorkruisen voor ze naar de basisschool gaan.
Dit is de reden waarom wij op de peutergroep de kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op de basisschool,
wij hanteren hiervoor 2 verschillende manieren, zowel educatief als op een speelse manier, zodat het uitdagend blijft voor de peuters.

Ook op de peutergroep hebben wij een globaal dagritme wat duidelijkheid en regelmaat geeft voor zowel de kinderen als de leidsters. Dit zorgt voor een vertrouwd en veilig gevoel voor de kinderen. Dit is ook een manier om de kinderen structureel voor te bereiden op de basisschool.

Lees verder op de pagina voor meer informatie over de peutergroep.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

lees meer

Activiteiten

Voor kinderen is alles wat zij doen nieuw, zij leren de wereld kennen door herhaling, door op onderzoek uit te gaan en te experimenteren met materialen. Wij streven erna kinderen de niet de al ontdekte wereld te geven, maar hen zelf op ontdekkingstocht te laten gaan.

lees meer
In de peutergroep (vanaf 2 jaar) wordt op vaste tijden samen gegeten en gedronken. We zingen samen liedjes, doen samen een spelletjes of gaan lekker knutselen. De slaaptijden liggen in deze groep min of meer vast, al wordt wel rekening gehouden met het eigen ritme en de slaapbehoefte van de kinderen. Naast het samen spelen hebben de kinderen alle ruimte om zelfstandig te spelen en bezig te zijn. Bij de keuze van het speelgoed sluiten wij steeds aan bij het ontwikkelingsstadium van het kind.
Wij verzorgen door de dag heen verschillende maaltijden.
We beginnen de dag samen aan tafel met een kopje thee en een ontbijtkoekje of een cracker met diversen aan beleg.
We verzorgen voor de kinderen een warme maaltijd die elke dag vers bereid wordt aan de hand van ons weekmenu. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk variatie krijgen in hun maaltijd die ze bij ons nuttigen.
In de middag eten wij een bakje fruit met een bekertje melk. Het fruit wat de kinderen krijgen van ons is divers zodat de kinderen ook hierin veel variatie krijgen en kennis kunnen maken met de verschillende soorten fruit.

Mocht uw kindje allergieën hebben of heeft u andere wensen voor uw kind? Denk hierbij aan bijvoorbeeld vegetarisch.
Dan kunt u dit ten alle tijden door geven aan een van de leidsters of tijdens uw intake gesprek.
Hier wordt dan zorgvuldig rekening mee gehouden.

De peuters hebben een grote lichte speelruimte, waar elke maand naar thema word versierd. Er is een grote poppenhoek, er zijn knuffelhoekjes met zachte kussens, een grote tafel om met elkaar te eten en te knutselen en volop uitdagend spelmateriaal. We gaan regelmatig lekker naar buiten, spelen op de buitenspeelplaats of met de bolderkar naar de speeltuin, de kinderboerderij of een boodschapje doen.
Alweer 3 jaar geworden? Dan ben natuurlijk geen ‘kleintje’ meer. De oudere kinderen uit de groep bieden we nieuwe uitdagende activiteiten aan. En als kinderen daar aan toe zijn, starten we met activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de basisschool. We gaan dan aan de slag met taal, letters, kleuren, vormen en begrippen als oorzaak en gevolg. Wij volgen het taalprogramma ‘Ik ben Bas’ dat met behulp van posters en prentenboeken kinderen veel over taal leert. Het programma sluit aan op het taalprogramma van de basisscholen in de Zaanstreek.

Er staan vaste leidsters op de groep en er is een vaste invalleidster. Er is dus voor het kind altijd een vast gezicht op de groep, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid. Onder andere door te werken met vaste mensen kan de kwaliteit van de kinderopvang worden gewaarborgd.

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van peutergroep De Treinen:

Links op de foto is Esther.
Esther werkt vast op maandag, woensdag en donderdag.
Esther heeft al 13 jaar ervaring in de kinderopvang en kwam in december 2015 bij ’t Zaans Stationnetje werken.

In het midden staat Anneke.
Anneke werkt vast op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Anneke heeft ruim 12 jaar ervaring in de kinderopvang en kwam in september 2014 werken bij ’t Zaans Stationnetje.

Rechts staat Cheyenne.
Cheyenne werkt vast op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Cheyenne is in het voorjaar van 2016 bij ons komen werken.
Op de peutergroep zitten kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van peutergroep De Treinen. Links op de foto is Ester. Ester werkt vast op maandag, woensdag en donderdag. In het midden staat Anneke. Anneke werkt vast op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Rechts staat Cheyenne. Cheyenne werkt vast op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op de peutergroep zitten kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Kinderopvang ´t Zaans stationnetje is gevestigd aan de Ebbehout 1, te Zaandam. Het ligt naast het station Zaandam. Dit is gunstig voor ouders die met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Ook kunnen de ouders hun auto op ons parkeerterrein de hele dag gratis laten staan.
Wij zijn een kinderdagverblijf organisatie waar de persoonlijke aandacht voor zowel kinderen als ouders hoog in het vaandel staat. Door de kleinschaligheid die wij waarborgen kunnen wij veel aandacht besteden aan een persoonlijke en huiselijke sfeer. Ouders worden actief bij de opvang van hun kind betrokken doordat er weekelijks in de schriftjes van de kinderen wordt geschreven en er worden fotomappen van de kinderen bijgehouden. Verder willen wij een actieve oudercommissie oprichten waar ouders veel actieve initiatieven kunnen ondernemen.

Buitenspelen

Buiten zijn en buiten spelen vinden de meeste kinderen heerlijk. Het biedt mogelijkheden aan kinderen om te rennen, roepen, fietsen, etc. Ons beleid is erop gericht dat kinderen zo veel mogelijk buiten komen. Wij vinden dat buitenspelen bij het dagelijks programma hoort en niet alleen gekoppeld moet worden aan mooi weer.

lees meer

Wennen

Een maand voor de plaatsing van het kind wordt met de ouders een intakegesprek gehouden door zowel de leidinggevende van de locatie als de pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek wordt een datum afgesproken voor de eerste wendag. Deze dag kan ook voor de plaatsingsdatum gepland worden.

lees meer