Peutergroep 2 – 4 jaar

Welkom op de peutergroep!

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 2 peuter- stamgroepen: de Treinen en het Locomotiefje
Op de peutergroep staan vaste leidsters, waarvan er elke dag minimaal 1 aanwezig is. Dit schept duidelijkheid en herkenning voor de ouders en voor het kind.
Uw kindje is welkom op de peutergroep vanaf ongeveer 2 jaar oud, tot zij 4 jaar oud zijn.
Hierna zal uw kanjer doorgaan naar de basisschool !

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Op de peutergroep is uw kindje al heel groot natuurlijk, dit is de laatste groep die ze doorkruisen voor ze naar de basisschool gaan.
Dit is de reden waarom wij op de peutergroep de kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op de basisschool,
wij hanteren hiervoor 2 verschillende manieren, zowel educatief als op een speelse manier, zodat het uitdagend blijft voor de peuters.

Ook op de peutergroep hebben wij een globaal dagritme wat duidelijkheid en regelmaat geeft voor zowel de kinderen als de leidsters. Dit zorgt voor een vertrouwd en veilig gevoel voor de kinderen. Dit is ook een manier om de kinderen structureel voor te bereiden op de basisschool.

Lees verder op de pagina voor meer informatie over de peutergroep.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

lees meer