Dreumes groep 1 – 3 jaar

Welkom op de dreumes groep !

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 1 dreumes- stamgroep: de Machinist.
Op de dreumesgroep staan vaste leidsters, waarvan er elke dag minimaal 1 aanwezig is. Dit schept duidelijkheid en herkenning voor de ouders en voor het kind.
Uw kindje is welkom op de dreumesgroep vanaf ongeveer 1 jaar oud, tot zij ongeveer 3 jaar oud zijn. Hierna zullen zij doorstromen naar de peutergroep.

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Op de dreumesgroep zal uw kindje zich veel gaan ontwikkelen. Uw kindje is nog afhankelijk van de volwassenen in zijn of haar omgeving maar leert al om zelfstandig te zijn. Hier spelen wij met veel plezier op in op de dreumesgroep.

We hebben op de dreumesgroep een globaal dagritme wat duidelijkheid en regelmaat voor zowel de leidsters als de kinderen schept. Dit creëert een veilig en vertrouwd gevoel voor de kinderen omdat ze weten hoe de dag zal verlopen aan de hand van de handelingen en de mondelinge voorbereidingen van de leidsters.

Lees verder op de pagina voor meer informatie over de dreumesgroep.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

lees meer

Activiteiten

Voor kinderen is alles wat zij doen nieuw, zij leren de wereld kennen door herhaling, door op onderzoek uit te gaan en te experimenteren met materialen. Wij streven erna kinderen de niet de al ontdekte wereld te geven, maar hen zelf op ontdekkingstocht te laten gaan.

lees meer
In een dreumesgroep (vanaf 20 maanden) wordt op vaste tijden samen gegeten en gedronken. We zingen samen liedjes, doen samen een spelletjes of gaan lekker knutselen. De slaaptijden liggen in deze groepen min of meer vast, al wordt wel rekening gehouden met het eigen ritme en de slaapbehoefte van de kinderen. Naast het samen spelen hebben de kinderen alle ruimte om zelfstandig te spelen en bezig te zijn. Bij de keuze van het speelgoed sluiten wij steeds aan bij het ontwikkelingsstadium van het kind.
Wij verzorgen door de dag heen verschillende maaltijden.
We beginnen de dag samen aan tafel met een kopje thee en een ontbijtkoekje of een cracker met diversen aan beleg.
We verzorgen voor de kinderen een warme maaltijd die elke dag vers bereid wordt aan de hand van ons weekmenu. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk variatie krijgen in hun maaltijd die ze bij ons nuttigen.
In de middag eten wij een bakje fruit met een bekertje melk. Het fruit wat de kinderen krijgen van ons is divers zodat de kinderen ook hierin veel variatie krijgen en kennis kunnen maken met de verschillende soorten fruit.

Mocht uw kindje allergieën hebben of heeft u andere wensen voor uw kind? Denk hierbij aan bijvoorbeeld vegetarisch.
Dan kunt u dit ten alle tijden door geven aan een van de leidsters of tijdens uw intake gesprek.
Hier wordt dan zorgvuldig rekening mee gehouden.

De dreumesen hebben een fijne lichte speelruimte tot hun beschikking. Een grote poppenhoek, knuffelhoekjes met zachte kussens, een grote tafel om met elkaar te eten en te knutselen en volop uitdagend spelmateriaal We gaan regelmatig lekker naar buiten, spelen op de buitenspeelplaats of met de bolderkar naar de speeltuin, de kinderboerderij of een boodschapje doen.
Aan feestdagen zoals Carnaval, Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerstfeest, de verjaardag van uw kind en de verjaardag van de pedagogisch medewerkers besteden we veel aandacht. Bij georganiseerde activiteiten passen de pedagogisch medewerkers het tempo en het niveau aan de groep of het individuele kind. Niemand is verplicht om mee te doen, maar kinderen worden gestimuleerd om nieuwe dingen te proberen. Bij knutselen is het bezig zijn met het materiaal belangrijker dan resultaat. Muziek, beweging en zang vormen een belangrijk aandeel in georganiseerde activiteiten. Veel kinderen uiten zich makkelijk en kunnen er vrijer door worden. Bovendien dragen het gezamenlijk zingen en de muziek bij aan een prettige sfeer in de groep.