Dreumes groep 1 – 3 jaar

Welkom op de dreumes groep !

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 1 dreumes- stamgroep: de Machinist.
Op de dreumesgroep staan vaste leidsters, waarvan er elke dag minimaal 1 aanwezig is. Dit schept duidelijkheid en herkenning voor de ouders en voor het kind.
Uw kindje is welkom op de dreumesgroep vanaf ongeveer 1 jaar oud, tot zij ongeveer 3 jaar oud zijn. Hierna zullen zij doorstromen naar de peutergroep.

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Op de dreumesgroep zal uw kindje zich veel gaan ontwikkelen. Uw kindje is nog afhankelijk van de volwassenen in zijn of haar omgeving maar leert al om zelfstandig te zijn. Hier spelen wij met veel plezier op in op de dreumesgroep.

We hebben op de dreumesgroep een globaal dagritme wat duidelijkheid en regelmaat voor zowel de leidsters als de kinderen schept. Dit creëert een veilig en vertrouwd gevoel voor de kinderen omdat ze weten hoe de dag zal verlopen aan de hand van de handelingen en de mondelinge voorbereidingen van de leidsters.

Lees verder op de pagina voor meer informatie over de dreumesgroep.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

lees meer

Activiteiten