Baby groep 0 – 2 jaar

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 3 baby- stamgroepen: de Conducteurs, de Wagonnetjes & het Perronnetje.
Elke groep heeft eigen vaste leidsters, dit schept duidelijkheid voor de ouders en de kinderen. Uw baby is welkom vanaf 3 maanden oud, tot zij ongeveer 2 jaar oud zijn. Hierna zullen zij doorstromen naar de dreumesgroep.

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Dit begint al terwijl zij nog baby zijn. Ondanks dat de kinderen op deze groep nog jong zijn, slaan ze wel alles op wat ze zien en horen. Dit is de reden waarom wij al heel bewust bezig zijn met de kinderen op deze groep. We werken leeftijd- en ontwikkelingsgericht met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband.

We hebben op de babygroep een globaal dagritme, maar wij houden ook rekening met de persoonlijke ritmes van de kinderen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat alle kinderen individueel de juiste aandacht krijgen die het kindje nodig heeft.

Lees verder op deze pagina voor meer informatie over de babygroep.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

lees meer

Activiteiten

Voor kinderen is alles wat zij doen nieuw, zij leren de wereld kennen door herhaling, door op onderzoek uit te gaan en te experimenteren met materialen. Wij streven erna kinderen de niet de al ontdekte wereld te geven, maar hen zelf op ontdekkingstocht te laten gaan.