Baby groep 0 – 2 jaar

Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje beschikt over 3 baby- stamgroepen: de Conducteurs, de Wagonnetjes & het Perronnetje.
Elke groep heeft eigen vaste leidsters, dit schept duidelijkheid voor de ouders en de kinderen. Uw baby is welkom vanaf 3 maanden oud, tot zij ongeveer 2 jaar oud zijn. Hierna zullen zij doorstromen naar de dreumesgroep.

We werken bij ’t Zaans Stationnetje volgens uitgangspunten van Reggio Emilia en Emmi Pikler.
Volgens het pedagogisch beleid van ’t Zaans Stationnetje, worden kinderen aangesproken op hun zelfstandigheid en gezien als competente kinderen, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat de pedagogisch medewerkers de kinderen de ruimte geven om competent te zijn.

Dit begint al terwijl zij nog baby zijn. Ondanks dat de kinderen op deze groep nog jong zijn, slaan ze wel alles op wat ze zien en horen. Dit is de reden waarom wij al heel bewust bezig zijn met de kinderen op deze groep. We werken leeftijd- en ontwikkelingsgericht met de kinderen, zowel individueel als in groepsverband.

We hebben op de babygroep een globaal dagritme, maar wij houden ook rekening met de persoonlijke ritmes van de kinderen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat alle kinderen individueel de juiste aandacht krijgen die het kindje nodig heeft.

Lees verder op deze pagina voor meer informatie over de babygroep.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten, dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

lees meer

Activiteiten

Voor kinderen is alles wat zij doen nieuw, zij leren de wereld kennen door herhaling, door op onderzoek uit te gaan en te experimenteren met materialen. Wij streven erna kinderen de niet de al ontdekte wereld te geven, maar hen zelf op ontdekkingstocht te laten gaan.

lees meer

Vanaf ± 8 weken tot 20 maanden is uw kindje welkom in de babygroep. Hier slaapt, eet en speelt uw kindje samen met leeftijdsgenootjes. Bij de opvang van baby’s hoort een flexibele dagindeling. Aangezien elk kind zich in een eigen tempo ontwikkelt en daarbij een eigen behoefte heeft, benaderen wij de kinderen op individueel niveau. Dit houdt in dat wij ons aanpassen aan de voedings- en slaapschema’s zoals de kinderen dat thuis gewend zijn. Indien uw kindje hieraan toe is, zal het langzamerhand de dagindeling van de groep gaan volgen.

Wij verzorgen hier verse maaltijden voor alle kinderen, zo ook voor de baby groep. Dit betekend dat wij flesvoeding hebben, verse fruit- en groentehap bereiden maar wij bieden u ook de mogelijkheid om uw eigen fles- of borstvoeding mee te geven voor uw kind.
Wij hebben een globaal dagritme op de groep maar wij staan er voor dat tijdens de eetmomenten er genoeg aandacht is voor het kindje wat op dat moment voeding krijgt. Het is voor ons belangrijk dat de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel bij ons krijgen.
Ook werken wij er naar toe dat als de kinderen ouder worden, ze goed voorbereid zijn voor de volgende groep.
Dit betekend dat wij samen met de oudere kinderen van de babygroep aan tafel zullen gaan zitten, een liedje gaan zingen en vervolgens de maaltijd zullen eten.

Heeft uw kindje allergieën, of heeft u andere wensen voor uw kindje?
Dit kunt u altijd doorgeven aan een van de leidsters of tijdens uw intakegesprek, hier zal dan zorgvuldig rekening mee gehouden worden.