Activiteiten

Wij, volwassenen zijn ontzettend product- en resultaatgericht. Een volwassene zal geen gaten in de tuin graven om te ervaren hoe dit is of een stift pakken om te kijken wat er gebeurt als je die met de punt hard op een papier duwt. Volwassenen zijn doelgericht, een gat graaf je alleen als je erin iets wilt planten.

Voor kinderen is alles wat zij doen nieuw, zij leren de wereld kennen door herhaling, door op onderzoek uit te gaan en te experimenteren met materialen.

Wij streven er niet naar om de kinderen de ontdekte wereld te geven, maar wij steven naar de optie hen zelf op ontdekkingstocht te laten gaan. We willen dat ze in die ontdekkingstocht kennis maken met 100 talen. Dit doen de medewerkers van Kinderdagverblijf ’t Zaans Stationnetje door verschillende materialen aan te bieden, die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen.

Er worden knutsel-, beweeg- en spel- activiteiten aangeboden. Kinderen worden op het kinderdagverblijf uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Kinderen moeten zelf de keuze maken of zij wel of niet meedoen aan een activiteit. Een knutselactiviteit hoeft niet altijd uit te lopen op een product. Het gaat  meer om het experimenteren en ontdekken van de materialen (proces) dan het uiteindelijke gewilde resultaat. Het eindresultaat mag misschien voor ons als volwassenen niet logisch zijn maar voor een kind is zijn gemaakte zon een zon.

[testimonial_view id=”1″]

[ff id=”1″]