Er staan vaste leidsters op de groep en er is een vaste invalleidster. Er is dus voor het kind altijd een vast gezicht op de groep, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid. Onder andere door te werken met vaste mensen kan de kwaliteit van de kinderopvang worden gewaarborgd.

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van babygroep De wagonnetjes.

Links op de foto staat Kirsten. Kirsten werkt vast op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

In het midden staat Sibel. Sibel werkt vast op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Rechts op de foto staat Marit. Marit werkt vast op de maandag en werkt verder wisselende dagen op beide babygroepen.

Op de babygroep zitten kinderen van 0 tot 1,5 jaar.

foto sibel kirsten marit